Vid dödsfall

Jordfästning är en kristen sed. Den sker två till tre veckor efter dödsfallet. Den avlidna kan jordfästas i en kyrka eller ett kapell.

Den som inte hört till kyrkan kan få en kristen jordfästning, om de anhöriga så önskar och den avlidna inte har förbjudit det under sin livstid.

Konfessionslösa ceremonier kan arrangeras om den avlidna och de anhöriga så önskar.

Tid och plats för jordfästningen Ni kan kontakta någon av våra byråer för att komma överens om jordfästningen eller ett religionslöst avskedstillfälle. Vi gör även hembesök enligt avtal. Våra tjänster innehåller allt från bokandet av jordfästning t.o.m. bouppteckning.

Kremering

En stor del gravsättningar är urnbisättningar. Man kan gravsätta askan i en urna i grav eller kolumbarium eller askan kan strös ut.

Våra tjänster

Vi kan boka kyrka, kapell eller annat förrättningsställe. Vårt urval av kistor och urnor är stort. Påklädning av den avlidna och transporterna sköter vi om. Blomstersmyckning på kista, urna, egna sorgarrangemang ordnar vi. Kistbärare kan ordnas.

Minnesstund

På minnesstunden kommer man ihåg den avlidna. Minnesstund kan ordnas i församlingens utrymmen, i den avlidnas hem eller någon annanstans. Vi kan sköta om reservering av utrymmen, traktering o.dyl.

Annonser i tidningar, tryckning av programblad, fotografering

Vi förmedlar annonser till tidningar och tryckning av inbjudningar och programblad.

Via oss kan ni beställa en fotograf.

Gravplats och minnesmärke

Alla har rätt till ny gravplats i sin egen stad/kommun, ifall det inte finns en släktgrav.

Via oss kan ni beställa gravstenar och andra stenarbeten.

Bouppteckning

Vi gör bouppteckningar.