Laki ja perunkirjoitukset

Perunkirjoitus on pidettävä kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Kopio perukirjasta ja sen liitteistä on toimitettava Verohallinnolle kuukauden kuluessa perunkirjoitustilaisuudesta.

Autamme Teitä myös lakiasioissa.