Laki ja perunkirjoitukset

Perunkirjoitus pitää aina tehdä jokaisen Suomessa vakituisesti asuneen ihmisen kuoleman jälkeen, kansallisuudesta riippumatta. Perunkirjoituksessa selvitetään lain määräämällä tavalla, ketkä ovat vainajaan nähden perillisen asemassa. Vaikka vainajalla ei olisi lainkaan varoja tai velkoja, se ei poista velvollisuutta tehdä perunkirjoitusta, ja perunkirjoituksen laiminlyönnistä voi seurata velkavastuu kuolinpesän osakkaalle, jos velkoja on enemmän kuin varoja.

Perukirja on asiakirja, joka syntyy kun perunkirjoitus tehdään. Ennen kaikkea se on kokonaisvaltainen selvitys vainajan tilanteesta kuolinhetkellä. Perukirjassa selvitetään vainajan omaisuus ja velat, se toimii samalla kuolinpesän osakasluettelona, ja lisäksi se on vainajan viimeinen veroilmoitus. Mahdollisten perinnönsaajienkin perintöverotus pohjautuu perukirjan tietoihin.

Perunkirjoitus on myös tehtävä lain määräämässä ajassa, eli kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta, ja erilaisten dokumenttien ja sukuselvitysten hankkiminen voi olla vaivalloista ja viedä paljon aikaa. Juristin apu kaikessa tässä voi olla korvaamaton mielenrauhan tuoja.

Perunkirjoituksen tekeminen on vasta ensimmäinen vaihe kuolinpesän selvittämisessä matkalla kohti omaisuuden jakamista.  Autamme ja neuvomme myös kuolinpesän muiden lakiasioiden hoitamisessa.

Tarjoamme näihin monia erilaisia vaihtoehtoja. Voitte valita omaan tilanteeseenne sopivimman tavan huolehtia perunkirjoituksen, osituksen ja perinnönjaon toimittamisesta.

Toimistoistamme saatte aina mukaanne perunkirjoitusoppaan. Palveluumme kuuluu myös, että voimme halutessanne varata teille soittoajan maksutonta aloituskeskustelua varten. Perunkirjoitus- ja jäämistöoikeudellisissa asioissa kumppaninamme on Lakiasiaintoimisto Markelin & Somppi Oy.